Back to Top

Aktuality

úterý 15. říjen 2019
PENZION HUSITA kontakt: Filip Wohlgemuth tel.739 574 349 e-mail: filip.wolghemuth@gmail.com
sobota 5. říjen 2019
Od bratra biskupa jsem dostal zadání, abych diecéznímu shromáždění vyřídil něco nadějného a radostn ...
čtvrtek 19. září 2019
O svátku Povýšení svatého Kříže se konala tradiční pouť Plzeňské diecéze CČSH, tentokrát v jihočesk ...
středa 18. září 2019
Husitská diakonie ve spolupráci s Plzeňskou diecézí CČSH a Střediskovou radou DS Nazaret vyhlašuje ...
pondělí 2. září 2019
Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřet ...
úterý 27. srpen 2019
Pro své úkoly si Bůh může vybrat každého. Poznala to královna Ester i táborníci v Mariánských Lázní ...
pondělí 26. srpen 2019
Sestry a bratři, milí přátelé, nedávno se na facebooku objevila otázka: „Jak byste nevěřícímu příte ...
úterý 20. srpen 2019
Výběrové řížení na obsazení místa akademického pracovníka Katedra systematické teologie. Více infor ...
úterý 20. srpen 2019
Ústřední rada vyhlašuje vyhledávací řízení na pozici přednosty I. odboru ÚÚR – naukového. Kvalifika ...