Back to Top

Investice do staveb v Plzeňské diecézi CČSH

středa 23. říjen 2019 13:38

Diecézní vize

 

Plzeňská diecéze dlouhodobě prosazuje vizi investic do vlastního majetku s cílem umožnit ekonomickou soběstačnost životaschopných náboženských obcí a zajistit příjem do diecézního mzdového fondu, z něhož se budou hradit platy duchovních po skončení restitučních náhrad a dovršení odluky církví od státu. 

S diecézní podporou se uskutečnily rekonstrukce například v náboženských obcích v Písku, Prachaticích, Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech, Sokolově, Karlových Varech, Horažďovicích, Rudolfově, Chotovinách a v Mirovicích, kde se obnovil kostel a fara po ničivém požáru. V plánu jsou investice i v dalších obcích. 

V současné době se v Plzeňské diecézi pracuje na třech větších projektech, kolem nichž se bohužel vynořují různé fámy, jimiž se zbytečně šíří nejistota. Proto se u těchto investic zastavme a přibližme si jejich smysl. 

 

Křesťanský dům v Plzni 

 

Jde o časově i finačně náročnou přestavbu památkově chráněného sídla diecéze v Husově ulici v Plzni na vysokoškolskou kolej s možností křesťanské formace studentů. V letošním roce byla dokončena projektová dokumentace a zajištěna veškerá potřebná povolení včetně stavebního. Nyní dobíhá předběžné poptávkové řízení a chystá se výběrové řízení, v němž komise diecézní rady s součinnosti s pověřeným stavebním dozorem vybere firmu, která stavbu zrealizuje. Dokončení stavby, znovuotevření kostela a nabídka ubytovacích kapacit pro studenty se předpokládá v roce 2022, kdy se do také do Plzně plně vrátí úřad Plzeňské diecéze, dočasně sídlící na faře v Mirovicích, kde po rekonstrukci vzniklo vhodné zázemí. Diecéze na stavbě v Husově ulici proinvestuje řádově desítky milionů korun.

 

Penzion Husita v Železné Rudě

 

Rekreační zařízení Plzeňské diecéze v Železné Rudě, které nebylo v dobrém technickém stavu z důvodu dlouhodobé ztrátovosti svého provozu, prošlo nejnutnější rekonstrukcí v řádu statisíců korun a rozhodnutím diecézní rady bylo nabídnuto ke komerčnímu pronájmu při zachování vlastnických práv Plzeňské diecéze. Nájemcem a provozovatelem penzionu je nyní pan Filip Wohlgemuth, který jej připravuje k otevření už na tuto zimní sezónu a chystá nové internetové stránky s rezervačním systémem. E-mail pro dotazy: filip.wohlgemuth@gmail.com. V penzionu bude i nadále možné organizovat letní církevní setkání rodin s dětmi za podpory Plzeňské diecéze. Vzhledem k nutnosti odpovědně hospodařit s finančními prostředky ale Plzeňská diecéze již nebude dotovat sníženou cenu ubytování pro členy církve.

Husův sbor v Táboře

 

Největší funkcionalistická stavba v Plzeňské diecézi s velkým ekonomickým potenciálem byla dlouhodobě podfinancována, což se negativně projevilo hlavně na stavu kolumbária a bytových jednotek a na nevyhovujícím zázemí farního úřadu, které neumožňovalo bezbariérový přístup. V současné době prochází interiér Husova sboru v Táboře náročnou etapovitou rekonstrukcí s cílem zrenovovat bytové a další prostory a vytvořit nové odpovídající zázemí pro farní úřad a pro duchovní aktivity náboženské obce. Do rekonstrukce investuje diecéze řádově miliony korun. Vzhledem k nutnosti zajistit vnitřní prostory pro činnost náboženské obce i v průběhu rekonstrukce se muselo sáhnout k provizorní stavební úpravě vchodu do sboru, která esteticky neladí s celkem stavby (památkově ovšem nechráněné!). Tato úprava má dočasný charakter a definitivní architektonická podoba se teprve bude řešit. 

 

Přístup k informacím o investicích 

 

Základní informovanost o investičních záměrech Plzeňské diecéze poskytuje úřední deska na webu www.ccshplzen.cz. Pro dotazy a vysvětlení ohledně investic, staveb a dalších záležitostí (s výjimkou personálních, které podléhají ochraně osobních údajů) je nejlépe obracet se přímo na kancelář Plzeňské diecéze, a to přes úřední e-mail: kancelar@ccshplzen.cz

 

Lukáš Bujna, tajemník plzeňského biskupa